top of page
Plant

הנחיית קבוצות תהליכיות

הקבוצה בעיני היא כלי חזק ועוצמתי לעבודה אישית. בקבוצה ישנה אפשרות להאצת התהליך האישי של כל אחד מהמשתתפים והמשתתפות מכיוון שזהו מרחב בו מתאפשר המפגש עם משתתפים נוספים עמם נוצרים קשרים והם מהווים מראה משמעותית וחזקה דרכה ניתן לראות את עצמנו.

אני מתאימה את סגנון ההנחיה שלי לפי צרכי הארגון או הקבוצה הספציפית אותה אני מנחה. 

קבוצה טיפולית 

תהליכים קבוצתיים הם אמצעי ליצירת שינוי אצל מטופלים, זאת באמצעות בחינת היחסים הבינאישיים שנוצרים בין חברי הקבוצה ועבודה על פיתוחם. מטרת הקבוצה עשויה להיות ספציפית (למשל קבוצה להתמודדות עם הפרעת חרדה) או רחבה, עמומה ופחות מוגדרת (למשל צמיחה אישית, היכרות מעמיקה יותר של המטופל עם עצמו, יחסים עם סמכות ושיפור במאפייניו האישיותיים או שיפור מיומנויות בינאישיות). 

קבוצת תוכן 

קבוצות המתמקדות בתוכן מסוים לצד ובזכות תהליך קבוצתי. התהליך הקבוצתי יהיה יותר מובנה ויעסוק יותר בתכנים ספציפיים הרלוונטיים לקבוצה הספציפית הזו. דוגמאות: קבוצות של צוותי חינוך\טיפול, קבוצות העצמה לנערות \ נערים, קבוצות למידה וכד'. 

bottom of page